Urmas Varblane

 

Tartu Ülikooli majandusteaduskonna rahvusvahelise ettevõtluse professor

Urmas Varblase on uurimise põhisuundadeks on Eesti ettevõtete rahvusvahelistumine, otseste välisinvesteeringute roll majanduse ümberstruktureerimisel, Eesti väliskaubanduse areng ja probleemid, majanduslik integratsioon ja konvergentsiprotsess Euroopa Liidus, riigi innovatsioonisüsteem ja innovatsioonipoliitika.

Osalenud paljudes rahvusvahelistes teadusprojektides ja teinud koostööd Eesti erinevate riigiasutustega ja haruliitudega. Täiendanud ennast Augsburgis (Saksamaa), Bentley Kolledzis (USA), University College of London (Suurbritannia), Zernike Grupis Groningenis (Hollandis). Eesti Vabariigi teaduspreemia sotsiaateadustes 2003. aastal, Eesti Teaduste Akadeemia liige 2009. aastast.

Õpetanud erinevatel tasanditel väliskaubandusteooria, välismajanduspoliitika, maailmamajanduse arengusuundade, rahvusvahelise ettevõtluse, rahvusvahelise turunduse ainekursusi.

 

 

ADAPTERi partnerid:

 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 •  

 • Estonian Business School
 • Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI)
 • Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (STACC)
 • Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)
 • BioCC OÜ
 • Toetab Euroopa Regionaalaregu Fond