Toidu ja keskkonna omavahelised seosed, saasteained ja nende mõju.

Kuidas püüelda parema keskkonna poole nii, et kõht on ka täis?

Koostööfestivali keskkonna paneelis osalesid:

 • Harald Kitzmann, Tallinna Tehnikakõrgkooli ringmajanduse instituudi direktor 
 • Mihkel Kangur, Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi vanemteadur
 • Markus Vetemaa, Tartu Ülikooli kalanduse ja ihtüoloogia vanemteadur, Eesti Mereinstituudi direktor
 • Katrin Bats, Rimi Eesti Food AS vastutustundliku ettevõtluse spetsialist
 • Taavi Tikk, Estiko Plastar AS tootearendusjuht

Paneeli modereeris Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikooli maaehituse ja veemajanduse õppetooli professor

 

14.novembril 2019 toimus koostööfestival “Kõik söögiks!”, et tuua kokku ettevõtjad ja teadlased ning soodustada nende omavahelist koostööd. Festivali märksõnadeks on tootmine, keskkond, toitumine.

ADAPTERi partnerid:

 • Tartu Ülikool
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Tallinna Ülikool
 • Eesti Maaülikool
 • Eesti Kunstiakadeemia
 • Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
 • Tallinna Tehnikakõrgkool
 •  

 • Estonian Business School
 • Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI)
 • Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus (STACC)
 • Toidu- ja Fermentatsiooni-tehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK)
 • BioCC OÜ
 • Toetab Euroopa Regionaalaregu Fond